Aj chodník je dôležitý.

Presne v tomto duchu vznikla iniciatíva, ktorá sa zaoberá stavom chodníkov v našom okolí. Aktuálne na Fončorde. Dotvára tak potrebu výstavby a rekonštrukcie komunikácií a to nie len tých pre autá a bicykle. Tu ide o chodníky, ktoré slúžia nám … Čítať ďalej Aj chodník je dôležitý.