• Požadujem spílenie stromu. Ako mám postupovať?
  • Na  ošetrenie alebo výrub drevín na území mesta je potrebné podať podnet u správcu mestskej zelene ZAaRES – záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica. Tlačivo nájdete na stránke mestského úradu. Spílenie vykoná ZAaRES. Ak je to postačujúce, odporúčame žiadať orezanie drevín, nie vyrúbanie.
  • Havranské, či Jilemnického?
  • Stretávame sa zvyčajne prvú stredu v mesiaci okrem prázdnin a to buď v knižnici Mikuláša Kováča, Jilemnického 48 alebo v CVČ Havranské. Kedy bude najbližšie stretnutie?
  • Zaujíma ma parkovacia politika v meste. Kde sa o nej dozviem viac?
  • Plán budovania parkovacích miest pre jednotlivé časti nájdete na stránke mesta.