Funkcia v ORMeno a Priezvisko
ČlenGabriel Blesák
ČlenVladimír Dropčo
ČlenkaDanica Halamová
ČlenkaDanka Horváthová
ČlenJozef Huczman
PredsedaIng. Ján Hruška
ČlenkaZuzana Šerfözö
ČlenkaMária Vidová
ČlenVojtech Zachar