Všetky zasadnutia občianskej rady sú verejné. Obyvatelia a podnikatelia z Fončordy a tiež iní záujemci o dianie v tejto mestskej časti Banskej Bystrice sú na nich vítaní.

Občianska rada Fončordy sa počas núdzového stavu na Slovensku z dôvodu vírusovej pandémie nestretáva.