Všetky zasadnutia občianskej rady sú verejné. Obyvatelia a podnikatelia z Fončordy a tiež iní záujemci o dianie v tejto mestskej časti Banskej Bystrice sú na nich vítaní.

25.9. 2019 o 16:00 sa v priesroroch KC Fončorda uskutoční zasadnutie Výboru mestskej časti Fončorda za účasti vedenia mesta a členov OR Fončorda, kde budú predstavené priority rozvoja Fončordy do roku 2022.

Najbližšie riadne stretnutie občianskej rady sa bude konať v Komunitnom centre Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica v stredu 2. októbra 2019 o 16.00.