p. Viazanicová, Mládežnícka 1-5 – za účelom riešenia nedostatku parkovacích miest navrhuje položiť medzi chodník a cestu zatrávňovaciu dlažbu. Poslanec MsZ D. Karas prisľúbil uskutočniť obhliadku tohto miesta.
Parkovanie Mládežnícka ulica.

Parkovanie Mládežnícka ulica.