Pomerne často sa na stretnutiach občianskej rady Fončorda preberá téma stavu chodníkov a vozoviek (miestnych komunikácií, MK). Mesto (oddelenie údržby MK) vypracovalo na základe zisteného stavu stratégiu postupnej obnovy MK. Viac si o údržbe MK môžete prečítať v niekoľkých samostatných PDF dokumentoch.

Ak by priamy odkaz na stránku údržby nefungoval, je možné si ho na hlavnom WEBe mesta Banská Bystrica nechať vyhľadať. Stačí zadať jediné slovo – hodnotene, podľa návodu nižšie.

Hľadanie odkazu na stránku údržby mestských komunikácií v Banskej Bystrici
Vyhľadanie stránky o údržbe MK v Banskej Bystrici

V PDF dokumente Hodnotenie MK je možné nájsť zoznam všetkých chodníkov a vozoviek na území mesta, vrátane vnútroblokov, pričom každý súvislý úsek je ohodnotený ako v škole známkou 1-5 podľa jeho relatívneho stavu a intenzity využitia. Naliehavosť údržby danej MK je potom vyjadrená súčtom oboch známok.

Celkové bodové hodnotenie potrebuje však vysvetlenie, ktoré chýba. Viď príklad nižšie.

Fragment z hodnotenia naliehavosti údržby MK za rok 2017. Mesto zvolilo nevhodný formát dokumentu (obrázky namiesto tabuliek).

 

 

 

Stav chodníkov a ich opravy