Prosíme o pozornosť pri zmene, ktorá bude aktuálna od najbližších zasadaní občianskej rady Fončorda. Novým dňom pre stretnutia bude vždy prvá streda v mesiaci. Táto informácia bude viditeľná aj v sekcií “Kedy a kde” na našej web stránke tu.

Streda je novým dňom pre Občiansku radu Fončorda.