Presne takto bola nazvaná iniciatíva mesta Banská Bystrica, ktorá sa bude venovať prerokovaniu parkovacej politiky. Primátor mesta Ján Nosko pozýva všetkých Banskobystričanov na verejné prerokovanie tejto témy. Mesto si dovolilo navrhnúť tri termíny a to:

30. marec 2016 Sásová (ZŠ Sitnianska 32, 18:00)

11. apríl 2016 Fončorda (ZŠ Moskovská 2, 18:00)

14. apríl 2016 Radvaň (ZŠ Radvanská 1, 18:00)

Parkovanie

Váš názor je dôležitý.