Celomestská iniciatíva „ZA KRAJŠIE MESTO“ nebude chýbať v Banskej Bystrici ani tento rok. Po Veľkonočných sviatkoch sa budú môcť zapojiť Banskobystričania do upratovania priestorov v okolí svojich domovov vyhrabaním trávnikov od rastlinného a komunálneho odpadu.
Sídlisko Fončorda (všetky ulice)

III. ETAPA 15. 4. 2016 – 17. 4. 2016 Fončorda (zapožičanie náradia Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642)

V tomto čase budú pristavené v jednotlivých uliciach veľkoobjemové kontajnery.

V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad počas akcie (okrem nedele), môžu obyvatelia kontaktovať pracovníka MsÚ na tel. č. 0905 940 847.

 

Počas akcie je zakázané rezať a rúbať kríky a stromy. Za nepovolený výrub drevín a ich poškodzovanie môže byť uložená finančná pokuta. V prípade nepriaznivého počasia bude stanovený náhradný termín.

Za krajšie mesto. Prispejme aj my.