Občianska rada Fončorda

30.4.2024 

Rozprávková cesta Fončordou

Občianska rada a Výbor mestskej časti Fončorda Vás pozýva na deň detí na Fončorde.

Kedy: v piatok 31.5.2024

O koľkej: od 14:00 - 18:00

Program:

14:00-17:00 Cestou permoníka po stanovištiach:

               MARIUS PEDERSEN - AKO FUNGUJE ODPAD?

               PETANG - HRA PRE KAŽDÉHO

               SOKOLIARI - NAŠE DRAVCE

               SOS - POZNÁTE SPEV VTÁKOV?

               ŠACH - MAT

               ČERVENÝ KRÍŽ - BYŤ ABO NEBYŤ?

               ŠPORT PRE VŠETKÝCH V ZŠ MOSKOVSKÁ


17:00-18:00 TEATER KOMIKA - klauniáda dvoch permoníkov Adyna a Lupiho a ich Olym(pi-pi)áda


Počas celého popoludnia podávanie zdravého občerstvenia a gumidžúsu. Nezabudnite si priniesť z domu hrnček. 


Partneri podujatia:

OZ Zelená Fončorda, Marius Pedersen, ZŠ Moskovská, Sokoliarska skupina Biatec, Slovenský červený kríž, SOS BirdLife, Guľomet - klub petangu,  ŠK Junior CVČ

Sponzori podujatia:

31.1.2024 

Zasadnutie Občianskej rady Fončorda

pozývame Vás na zasadnutie Občianskej rady Fončorda, ktoré sa bude konať v stredu - 7.2. 2024 o 16:30 vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Banská Bystrica.


PROGRAM:

1. Otvorenie OR a schválenie programu

2. Voľba predsedu OR Fončorda

3. Rozdelenie úloh členom OR

2. Slovo hosťom

5. Rôzne a diskusia

6. Uznesenie

30.1.2024 

Zoznam podujatí na Fončorde v roku 2024, ktoré sa uskutočnia s podporou VMČ (Výboru mestskej časti) Fončorda.


Celý zoznam sa nachádza na stránke Podujatia

1.11.2023 

Zasadnutie Občianskej rady Fončorda

pozývame Vás na zasadnutie Občianskej rady Fončorda, ktoré sa bude konať v stredu - 8.11. 2023 o 16:00 vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Banská Bystrica.


PROGRAM:

1. Otvorenie OR a schválenie programu

2. Slovo hosťom

3. Rámcový plán akcií na rok 2024 – prezentácia akcií žiadateľmi o finančný príspevok z VMČ na ich realizáciu v r. 2024

4. Príprava a podnety na Mikuláša 

5. Rôzne a diskusia

6. Uznesenie

2.10.2023 

PODAJTE SI ŽIADOSŤ O FINANČNÚ PODPORU PRE ROK 2024

z prostriedkov VMČ (Výboru mestskej časti) Fončorda na usporiadanie akcie alebo podujatia na Fončorde.

Verejné akcie a podujatia sú určené pre obyvateľov Banskej Bystrice, špeciálne pre obyvateľov Fončordy. Akcie alebo podujatia môže organizovať občan alebo organizácia. Ak máte plán a chuť usporiadať podujatie pre seniorov, deti, mládež, dospelých, športovcov, spevákov, záhradkárov alebo inú skupinu, aby sa nám lepšie žilo na Fončorde, požiadajte o finančnú podporu a usporiadajte akciu.

Financie sú naše spoločné. Sú tvorené príspevkom mesta Banská Bystrica vo výške 2€ na každého obyvateľa Fončordy. Financie majú slúžiť na kultúrny, spoločenský alebo športový rozvoj a vyžitie obyvateľov mestskej časti. 

Zapojte sa do skvalitňovania života na Fončorde.

Vypíšte žiadosť a prídite odprezentovať svoj zámer s poslancami z Fončordy a členmi Občianskej rady.

Termín podania žiadosti je do 31.10.2023

Podávanie žiadostí bolo ukončené

19.9.2023 

Zasadnutie Občianskej rady Fončorda

pozývame Vás na zasadnutie Občianskej rady Fončorda, ktoré sa bude konať v stredu - 4.10. 2023 o 16:30 vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Banská Bystrica.


PROGRAM:

1. Otvorenie OR a schválenie programu

2. Slovo hosťom

3. Príprava Rámcového plánu akcií na rok 2024

4. Príprava a podnety na Mikuláša 

5. Zrekapitulovanie vyčistenia Info Tabúl

6. Rôzne a diskusia

7. Uznesenie

6..9.2023 

Zasadnutie Občianskej rady Fončorda

v stredu - 6.9. 2023 o 16:30 sa vo Verejnej knižnici Mikuláša uskutočnilo zasadnutie Občianskej rady Fončorda.

Program bol nasledovný:

1. Otvorenie OR a schválenie programu

2. Slovo hosťom

3. Zhodnotenie a zrekapitulovanie Rozprávkovej cesty

4. Denné centrá – činnosti a zverejnenie na stránke OR

5. Informačné tabule - plán

6. Rôzne a diskusia

7. Uznesenie


15.5.2023 

Zoznam podujatí na Fončorde pre rok 2023

Aktívne organizácie a jednotlivci organizujú pre Fončordu podujatia už celé roky. Pozrite si aktivity naplánované na rok 2023. Sú tu aktivity od škôlkárov až po seniorov. Všetky uvedené aktivity sú podporené aj finančne z našich mestských financií. Ak máte nápad na verejné podujatie na Fončorde, pripravte si váš zámer a v októbri podajte žiadosť o finančnú podporu. Viac informácií o podávaní žiadostí zverejníme počas roka.