Kontakt

Občianska rada Fončorda

Mail: foncorda.bb@obcianskarada.sk

Centrum voľného času na ul. Havranské 9 (najbližšie je zastávka MHD Internátna)