Knižnica MK v Google Mapách: VKMK

Knižnica MK v mapybb.sk: VKMK

Centrum voľného času na ul. Havranské (najbližšie je zastávka MHD Internátna):

mapka kcf